Konzervativní léčba

ArtroCentrum 800 111 360
Napište nám info@artrocentrum.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit

Konzervativní (neoperativní) léčba je uplatňována zejména v počátečních stádiích artrózy.

Nemůže sice nahradit chirurgickou léčbu, ale zpravidla ji oddálí, sníží bolest a zlepší pohyblivost kloubů. Tvoří ji medikamentózní léčba a režimová a fyzikální léčba.

ortopedMedikamentózní léčba má pomoci zpomalit další destrukci chrupavky popř. pomoci obnovit strukturu poškozené chrupavky a redukovat zánět. Dále má snížit bolest a umožnit pohyblivost kloubů.

Odborníky byl navržen termín pomalu působící léky u artrózy, resp. osteoartrosy OA (slow acting drugs in OA – SADOA), které se dále dělí na léky s pouze symptomatickým účinkem – tzv. SYSADOA (symptomatic slow acting drugs in OA) a na léky s chorobu modifikujícím účinkem (DMOADs – Disease modifying drugs of OA).

SYSADOA jsou tedy definována jako léky, které snižují bolest a zlepšují funkci u nemocných s artrózou, přičemž jejich nástup účinku je většinou opožděný, ale přetrvává nejméně po 2–3 měsíce po jejich vysazení (tzv. carry-over efekt).

DMOADs jsou definovány jako léky, které působí preventivně, nebo zpomalují či zcela zastavují rentgenologickou progresi artrózy. Byly publikovány 2 zásadní prospektivní placebem kontrolované studie v délce tří let, které potvrdily tzv. strukturu modifikující efekt glucoasmin sulfátu, když došlo k menší rentgenové progresi artrózy 1,2/. Glucosamin sulfát v doporučeném dávkování 1500 mg denně má tedy nejvíce údajů o tom, že může být prvním DMOADs – jinými slovy též chondroprotektivním lékem. Starší práce doporučovaly cyklické podávání glucosamin sulfátu (2–3 měsíce, pak stejně dlouhá pauza), novější práce se zabývaly podáváním dlouhodobým.

Medikamentózní léčba:

Režimovou a fyzikální léčbu představuje zejména pohybová terapie, spočívající v posilování svalů. Součástí pohybové terapie je také plavání, jízda na kole, vycházky a léčebný tělocvik. Ten se zaměřuje na udržení rozsahu pohyblivosti kloubu, zvětšení svalové síly a celkové tělesné kondice. Provádí se nejprve pod dohledem rehabilitační pracovnice, která postiženého naučí vhodné cviky.

Doplňkovou léčbou je především elektroléčba, magnetoterapie, akupunktura nebo laseroterapie.

Význam má také využití tepla a chladu, které zmírňuje bolesti. K terapii teplem se nejčastěji využívají teplé koupele, parafinové zábaly, zábaly z lněného semínka nebo oleje, teplé koupele, bahenné zábaly a zábaly z rašeliny. Léčba chladem (kryoterapie) spočívá v přikládání gelových sáčků uchovávaných v mrazícím boxu. Vždy je třeba dávat pozor na vznik omrzlin.

Pokud je třeba kloub stabilizovat, odlehčit nebo odpružit, může lékař doporučit použití korektivních pomůcek, jako jsou ortézy, berle, ortopedická obuv a vložky.

Součástí léčby je vždy i snaha o redukci nadměrné hmotnosti, tak aby klouby nebyly zatěžovány nadměrnými kilogramy. Vhodné je také jíst stravu bohatou na vitamíny C, E, D a látky s vysokým obsahem kolagenu.

Fyzikální léčba:

 • Fyzioterapie
 • Manuální terapie
 • Elektroléčba
 • Magnetoterapie nebo laseroterapie
 • Tepelná nebo chladová terapie
 • Svalová cvičení
 • Akupunktura
 • Protetické pomůcky, hůl, aj.

Indikace konzervativní léčby:

 • Lehká až střední artrotická bolest
 • Přiměřený stav chrupavky dle RTG nebo magnetické resonance
 • Při nemožnosti chirurgického výkonu pro jiná závažná onemocnění
 • Podpůrná léčba k chirurgickému řešení
Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde