Cvičení při artróze kyčelního kloubu

ArtroCentrum 800 111 360
Napište nám info@artrocentrum.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit

Cvik 1 – uvolnění svalů v oblasti kyčelního kloubu, promazání kloubu

Artroza cvičení 1

Položíme se na záda na zem, hlavu podložíme polštářem, aby nebyla ani v předklonu ani v záklonu. Nohy pokrčíme, kolena a chodidla jsou na šířku pánve, stehna se nevytáčejí. Pánev mírně podsadíme tak, aby se bedra volně položila na podložku, hýžďové svaly jsou relaxovány. Vytočíme pravé koleno směrem k podložce a nohu začneme pomalu sunout po malíkové hraně chodidla směrem do natažení.

2 obrazek 2Poté, co se dolní končetina zcela položí na  podložku, stočíme chodidlo tak, aby špičkou směřovalo kolmo vzhůru, a končetinu opět pokrčíme do výchozí pozice. Pánev a levá dolní končetina se nehýbají. Po celou dobu pohybu jsou svaly co nejvíce relaxovány. Krouživý pohyb provádíme 7× na  každou stranu v  co největším možném rozsahu.

Cvik 2 – posilování hýžďových svalů

Položíme se na  záda na  zem, 2 obrazek 3hlavu podložíme polštářem, aby nebyla ani v předklonu ani v záklonu. Nohy pokrčíme v kyčelních i kolenních kloubech, kolena a chodidla jsou na šířku pánve, stehna se nevytáčejí. Pánev mírně podsadíme tak, aby se bedra volně položila na podložku, hýžďové svaly jsou relaxovány. Poté zvedneme pánev a bedra, lopatky zůstávají po celou dobu pohybu na podložce. Záda se zvedají rovně, bez prohnutí, kolena se neoddalují od sebe, pánev se nenaklání ke straně. Při návratu pokládáme záda postupně, obratel po obratli až na zem. Cvik provádíme 7×, poté si 30 sekund odpočineme a celou sérii ještě 2× zopakujeme.

Cvik 3 – posilování svalů, stabilizujících kyčelní klouby

2 obrazek 4Varianta 1: Položíme se na bok, hlavu podložíme polštářem. Hlava, ramena i kyčelní klouby jsou v jedné ose. Kyčelní i kolenní klouby jsou pokrčené, paty jsou vpředu. Přeneseme váhu těla dopředu tak, abychom plně zatížili loket a koleno. Zvedneme plynule vrchní koleno nahoru, maximálně o 10 cm, aniž bychom prohnuli záda nebo sklopili pánev. Koleno je nad úrovní paty. Pohyb provádíme 7×, poté si 30 sekund odpočineme a celou sérii ještě 2× zopakujeme.

2 obrazek 5Varianta 2: Podobným způsobem můžeme posílit i  hýžďové svaly. Výchozí pozice je stejná. Zvedneme plynule vrchní koleno nahoru, maximálně o 10 cm, aniž bychom prohnuli záda nebo sklopili pánev, a začneme zanožovat směrem za patou. Koleno je nad úrovní paty. Pohyb provádíme 7×, poté si 30 sekund odpočineme a celou sérii ještě 2× zopakujeme. Pokud po první sérii necítíme mírné napětí na boční straně kyčelního kloubu a stehna, zvýšíme počet opakování v první sérii a ještě více přitlačíme dolní stehno do podložky. Cviky provádíme na obě strany ve stejném počtu.

Cvik 4 – trakce (vytažení) kyčelního kloubu, uvolnění kloubu

2 obrazek 6Varianta 1: Postavíme si židli ke stěně. Chodidlo artrotické dolní končetiny položíme na židli tak, aby se stehno vytáčelo alespoň o 45 stupňů zevně a rukama se přidržujeme stěny. Na stehno si navlékneme širší měkčí pásek, na který zavěsíme závaží těžké asi 3–5 kg (například tašku s knihami). Svaly stehna, hýždí, třísla jsou zcela relaxovány, záda jsou srovnaná, pánev směřuje dopředu, není stočená ani ukloněná. Váha závaží pomáhá povytáhnout hlavici kyčelního kloubu z jamky a tedy zvětšit prostor v kyčelním kloubu (kloubní štěrbinu). V pozici vydržíme 1–2 minuty. Cvik opakujeme i na druhou stranu.

2 obrazek 7Varianta 2 Při horší stabilitě nebo malém rozsahu pohybu v kyčelním kloubu: Položíme se na záda, hlavu podložíme polštářem. Přitáhneme si jedno koleno k břichu. Šíje, ramena i záda jsou zcela uvolněné. Nataženou dolní končetinu mírně unožíme do strany, stehno je zlehka vytočeno směrem ven, kyčelní i kolenní kloub jsou volně propnuté. Na natažené stehno položíme závaží (například těžší knihu podloženou polštářem, aby netlačila). Svaly stehna, hýždí, třísla jsou zcela relaxovány, záda a ramena jsou uvolněná a srovnaná, boky se nevytáčí do strany. Váha závaží pomáhá povytáhnout hlavici kyčelního kloubu z jamky, a tedy zvětšit prostor v kyčelním kloubu (kloubní štěrbinu). V pozici vydržíme 2–3 minuty. Cvik opakujeme i na druhou stranu.

Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde