Studie

ArtroCentrum 844 111 315
Napište nám info@artrocentrum.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit

ProfiSlim24 – průzkum spokojenosti

5.1.2015 / Kategorie: Studie

Průzkum spokojenosti s doplňkem stravy ProfiSlim24®pro kontrolu tělesné hmotnosti – hubnutí a odlehčení nadměrně zatěžovaným kloubům (např. při nadváze) proběhl v prosinci 2014 formou elektronického dotazníku. Zúčastnilo se jej 133 respondentů, 87 % z nich bylo ve věku nad 40 let (z toho 59 % nad 50 let).

Závěry průzkumu spokojenosti s přípravkem ProfiSlim24®

Celkem 83 % dotázaných mělo nadváhu (39 %) nebo obezitu (44 %). Zároveň 59 % respondentů uvedlo výskyt kloubních obtíží: artróza, bolesti kolenou, bolesti kyčlí, omezení pohyblivosti nebo ztuhlost kloubů. Více než tři čtvrtiny respondentů (79 %) se během užívání ProfiSlim24® věnovaly pravidelné pohybové aktivitě 1-3x týdně. Váhový úbytek zaznamenalo 86 % z celkového počtu dotázaných, z toho 69 % dotázaných uvedlo váhový úbytek 1-5 kg.

Váhový úbytek

Průměrný váhový úbytek za 1-6 měsíců užívání ProfiSlim24® činil 4,2 kg. S rostoucí délkou užívání se průměrný váhový úbytek průkazně zvyšoval. Zatímco po 1 měsíci užívání byl váhový úbytek průměrně 1,5 kg, v případě užívání 4 měsíce a déle činil průměrně přes 8 kg.

img54be3283c7a64

Nadpoloviční většina respondentů byla s užíváním doplňku stravy ProfiSlim24® spokojena nebo velmi spokojena a doporučila by jej dále svým přátelům a známým. Žádný z respondentů ve své referenci neuvedl obtíže při užívání doplňku stravy ProfiSlim24®, naopak respondenti uváděli bezproblémovost dlouhodobého užívání.

Váhový úbytek a kloubní obtíže

Průzkum dále sledoval intenzitu a charakter kloubních obtíží (bolest kolenou, bolest kyčlí, bolest páteře, omezení pohyblivosti) v závislosti na délce užívání doplňku stravy ProfiSlim24®.

Již po 2 měsících respondenti díky redukci hmotnosti uvádějí citelnou úlevu od kloubních obtíží. Zvýšil se podíl respondentů bez kloubních obtíží nebo s pouze mírnými obtížemi. Největší úlevu udávají respondenti od bolestí kolenou. Po 2 měsících užívání se díky úbytku váhy zlepšily bolesti kolenou u 39 % respondentů, zatímco po 4 měsících u celých 54 % respondentů.

U dalších kloubních obtíží díky úbytku hmotnosti zaznamenalo prokazatelné zlepšení po 4 měsících užívání doplňku stravy ProfiSlim24® více než 30 % dotázaných, konkrétně: u bolesti kyčlí a omezení pohyblivosti kloubů uvádí po 2 měsících zlepšení 22 % a 32 % respondentů, zatímco po 4 měsících užívání se tyto obtíže zlepšily shodně u 38 % respondentů. Po 2 měsících užívání potvrzuje 25 % respondentů úlevu od bolesti páteře a 31 % po 4 měsících užívání.

img54be33156a090

ProfiSlim24®, doplněk stravy, prokazatelně přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti – hubnutí, kdy průměrný váhový úbytek za 1-6 měsíců užívání činil 4,2 kg a zvyšoval se v závislosti na délce užívání. Již po 2 měsících užívání respondenti díky redukci hmotnosti pocítili statisticky průkaznou úlevu od kloubních obtíží.

Průzkum zpracovala Ing. Jana Karlachová, nezávislý dodavatel služeb průzkumu trhu, prosinec 2014, 133 respondentů.

IMG_8381 Slim24 250x166ProfiSlim24 Original® je doplněk stravy pro kontrolu tělesné hmotnosti – hubnutí a odlehčení nadměrně zatěžovaným kloubům (např. při nadváze). Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s odborníky ČR a má unikátní dvoufázové dávkování, díky němuž působí po celých 24 hodin. Jeho složení je založeno na osvědčeném komplexu přírodních látek. Společně s pravidelným pohybem a racionální životosprávou přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti (zelený čaj, garcinie) a podporuje udržení normální hladiny cholesterolu (CLA, zelený čaj) a glukózy v krvi (chrom).

Průzkum spokojenosti zákazníků s doplňkem stravy ProfiSlim24 zpracovala Ing. Jana Karlachová, nezávislý dodavatel služeb průzkumu trhu, Česká republika, 2014, 133 respondentů.

Hodnotit

Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde