Studie

ArtroCentrum 800 111 360
Napište nám info@artrocentrum.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit

ProfiSlim24 – průzkum spokojenosti

5.1.2015 / Kategorie: Studie

Průzkum spokojenosti s doplňkem stravy ProfiSlim24®pro kontrolu tělesné hmotnosti – hubnutí a odlehčení nadměrně zatěžovaným kloubům (např. při nadváze) proběhl v prosinci 2014 formou elektronického dotazníku. Zúčastnilo se jej 133 respondentů, 87 % z nich bylo ve věku nad 40 let (z toho 59 % nad 50 let).

Závěry průzkumu spokojenosti s přípravkem ProfiSlim24®

Celkem 83 % dotázaných mělo nadváhu (39 %) nebo obezitu (44 %). Zároveň 59 % respondentů uvedlo výskyt kloubních obtíží: artróza, bolesti kolenou, bolesti kyčlí, omezení pohyblivosti nebo ztuhlost kloubů. Více než tři čtvrtiny respondentů (79 %) se během užívání ProfiSlim24® věnovaly pravidelné pohybové aktivitě 1-3x týdně. Váhový úbytek zaznamenalo 86 % z celkového počtu dotázaných, z toho 69 % dotázaných uvedlo váhový úbytek 1-5 kg.

Váhový úbytek

Průměrný váhový úbytek za 1-6 měsíců užívání ProfiSlim24® činil 4,2 kg. S rostoucí délkou užívání se průměrný váhový úbytek průkazně zvyšoval. Zatímco po 1 měsíci užívání byl váhový úbytek průměrně 1,5 kg, v případě užívání 4 měsíce a déle činil průměrně přes 8 kg.

img54be3283c7a64

Nadpoloviční většina respondentů byla s užíváním doplňku stravy ProfiSlim24® spokojena nebo velmi spokojena a doporučila by jej dále svým přátelům a známým. Žádný z respondentů ve své referenci neuvedl obtíže při užívání doplňku stravy ProfiSlim24®, naopak respondenti uváděli bezproblémovost dlouhodobého užívání.

Váhový úbytek a kloubní obtíže

Průzkum dále sledoval intenzitu a charakter kloubních obtíží (bolest kolenou, bolest kyčlí, bolest páteře, omezení pohyblivosti) v závislosti na délce užívání doplňku stravy ProfiSlim24®.

Již po 2 měsících respondenti díky redukci hmotnosti uvádějí citelnou úlevu od kloubních obtíží. Zvýšil se podíl respondentů bez kloubních obtíží nebo s pouze mírnými obtížemi. Největší úlevu udávají respondenti od bolestí kolenou. Po 2 měsících užívání se díky úbytku váhy zlepšily bolesti kolenou u 39 % respondentů, zatímco po 4 měsících u celých 54 % respondentů.

U dalších kloubních obtíží díky úbytku hmotnosti zaznamenalo prokazatelné zlepšení po 4 měsících užívání doplňku stravy ProfiSlim24® více než 30 % dotázaných, konkrétně: u bolesti kyčlí a omezení pohyblivosti kloubů uvádí po 2 měsících zlepšení 22 % a 32 % respondentů, zatímco po 4 měsících užívání se tyto obtíže zlepšily shodně u 38 % respondentů. Po 2 měsících užívání potvrzuje 25 % respondentů úlevu od bolesti páteře a 31 % po 4 měsících užívání.

img54be33156a090

ProfiSlim24®, doplněk stravy, prokazatelně přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti – hubnutí, kdy průměrný váhový úbytek za 1-6 měsíců užívání činil 4,2 kg a zvyšoval se v závislosti na délce užívání. Již po 2 měsících užívání respondenti díky redukci hmotnosti pocítili statisticky průkaznou úlevu od kloubních obtíží.

Průzkum zpracovala Ing. Jana Karlachová, nezávislý dodavatel služeb průzkumu trhu, prosinec 2014, 133 respondentů.

IMG_8381 Slim24 250x166ProfiSlim24 Original® je doplněk stravy pro kontrolu tělesné hmotnosti – hubnutí a odlehčení nadměrně zatěžovaným kloubům (např. při nadváze). Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s odborníky ČR a má unikátní dvoufázové dávkování, díky němuž působí po celých 24 hodin. Jeho složení je založeno na osvědčeném komplexu přírodních látek. Společně s pravidelným pohybem a racionální životosprávou přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti (zelený čaj, garcinie) a podporuje udržení normální hladiny cholesterolu (CLA, zelený čaj) a glukózy v krvi (chrom).

Průzkum spokojenosti zákazníků s doplňkem stravy ProfiSlim24 zpracovala Ing. Jana Karlachová, nezávislý dodavatel služeb průzkumu trhu, Česká republika, 2014, 133 respondentů.

3.2/5 - (6 votes)
Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde