Novinky

ArtroCentrum 800 111 360
Napište nám info@artrocentrum.cz

VÝHODNÉ BALÍČKY SE SLEVOU

Koupit


Artróza – pouhé slovo, které však po vyřčení z úst lékaře mnohé vyděsí. Je ovšem otázkou, zda jsou obavy na místě. Co je to artróza? V lékařském výkladovém slovníku se uvádí, že se jedná o nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu vedoucí k omezení pohybu kloubu a jeho poškození. Vlastně se jedná o opotřebení kloubu z množství pohybů, které daný kloub za dobu života vykoná, a v rychlosti jeho postupného ničení nám mohou negativně napomoci za život získané faktory, mezi které patří zejména úrazy kloubů (poškozením kloubní chrupavky, nestability kloubů, zlomeniny s rozvojem zhoršeného prokrvení chrupavky), revmatická onemocnění, metabolická onemocnění (dna, porfyrie, ochronosa), špatná či nedostatečná strava, anebo pravidelné a nevhodné přetěžování sportem či prací, a v neposlední řadě má svůj podíl i nadváha a obezita.

Lékař nám současně s diagnózou sdělí i stupeň artrotického poškození našeho kloubu a  zde je ten mezník, kdy se obávat, kdy zbystřit, a  kdy ještě můžeme v  klidu dále žít stejným životem s pouhým respektováním určitých pravidel. Klasifikace kloubní artrózy vychází z rentgenového snímku. Obecně zažitou a  používanou je Kellgren-Lawrencova klasifikace, jež používá stupnici od 1 do 4.

Při stupni 3 je kloubní štěrbina výrazně zúžená, osteofyty jsou mohutné a mnohočetné, povrch kloubu je nerovný, rozvoj subchondrálních cyst (dutinky v  kosti, patrné jako černé bublinky, které vznikají odumřením kosti či průnikem kloubní tekutiny přes poškozený povrch kloubu do kosti) a počínající deformitou kloubu (změna ušlechtilosti, např. vybočení kolen, zatáčení prstů ruky).

4. stupeň je vyhroceným souhrnem všech předchozích změn, kloubní štěrbina je vymizelá, velké osteofyty se sklerózou a cystami subchondrální kosti, pokročilá deformita kloubu až ankylóza kloubu (zánik kloubu se srůstem kostí do jednoho celku).

Jak je patrno z RTG snímků, při artróze se jedná hlavně o výšku a tloušťku vrstvy chrupavčité tkáně. Čím je vrstva tenčí, kloub je bolestivější a náchylnější k poškození a změně tvaru. Při nižších stupních artrózy (1+2) je velmi důležitá podpora výživy chrupavčité tkáně pomocí doplňků stravy (nejčastěji s obsahem glukosaminu nebo chondroitin sulfátu, kolagenu a dalších látek) a úprava špatných pohybových stereotypů, přetěžování a eventuálně léčba například nestability kloubu (plastika vazů či ortézy). U těžších stupňů (3+4) platí vše již řečené s podporou léčby pomocí protizánětlivých léků NSA (nesteroidní antirevmatika), rehabilitační péče a v případě silné bolesti je nutné přistoupit k náhradě kloubu implantátem či provést dézu (ztužení kloubu).

Nelze říci, že se každá artróza 3. či 4. stupně musí operovat, neboť práh bolesti má každý z nás na jiné úrovni a někdo nesnese bolest již při 2. stupni a už tehdy potřebuje náhradu. Závěrem lze říci, že pokud se nám rozvine artróza v některém kloubu těla, můžeme ji bohužel očekávat i v jiných kloubech, které nás zatím nebolí. Proto je vhodné i po náhradě kloubu endoprotézou podpořit péči o naše klouby správnou stravou a zdravým pohybem.

Autor: MUDr. Filip Hebelka, ortoped
Ortopedicko-traumatologické oddělení
Nemocnice Příbram

Slovníček pojmů

Ankylóza kloubu – označuje stav, kdy kloub zaniká a dochází ke srůstu kostí do jednoho celku. S touto změnou souvisí citelná ztuhlost a ztráta pohyblivosti kloubu.

Degenerativní onemocnění – se projevuje rostoucí destrukcí určitých skupin nebo systémů buněk v organismu.

Endoprotéza – se nazývá protéza, kterou je při chirurgickém zákroku nahrazen kloub nebo jeho část. Příkladem je totální endoprotéza kyčle (TEP), kdy dochází k úplnému nahrazení kyčelního kloubu, tj. hlavice i jamky.

Subchondrální cysty – jsou dutinky v kosti, které vznikají odumřením kosti či průnikem kloubní tekutiny přes poškozený povrh kloubu do kosti.

Deformita kloubu – je chorobná změna tvaru a uspořádání kloubu s odchylným vzájemným postavením kostí, např. vybočení kolen, zatáčení prstů ruky apod.

Déza (artrodéza) – neboli ztužení kloubu, je chirurgické znehybnění kloubu. Odstraněním kloubních chrupavek dojde ke srůstu kostí. Provádí se u některých těžce poškozených kloubů a při silných bolestech.

Nesteroidní antirevmatika (NSA) – jsou léky proti revmatickým chorobám, které se používají u většiny kloubních onemocnění, a které mají i protibolestivý (analgetický) účinek.

Subchondrální skleróza – označuje proces poškození chrupavky v kloubech charakterizovaný zahuštěním architektury kosti pod chrupavkou a snížením kloubní štěrbiny.

Zdroj: Jednotlivá stádia artrózy a jejich léčba, Hebelka, 2016
Velký lékařský slovník, 10. vyd. Vokurka, Hugo a kol., 2015

4.4/5 - (29 votes)
Bulletin

Bulletin ke stažení ZDARMA Pravidelně pro Vás vydáváme populární bulletin

Všechna vydání zde